ราชบุรี I คณะสงฆ์วัดสัตตนารถปริวัตร บริจาคสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ รพ.ราชบุรี

พระมงคลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี(ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ในนามคณะสงฆ์วัดสัตตนารถปริวัตร บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคมี 1.ยาสีฟัน จำนาน 100 ชิ้น แปลงสีฟัน จำนวน 100 ชิ้น สบู่เหลวจำนวน 100 ชิ้น ยาสระผมจำนวน 100 ชิ้น หน้าอนามัย(ยาง)สำหรับคุณหมอคุณพยาบาลใช้ จำนวน 100 ชิ้น กระดาษทิชชูจำนวน 100 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลรสชบุรี(ตึกอายุรกรรมแผนกกระดูก)เพื่อนำไปแจกให้กับญาติผู้ป่วยที่มาเฝ่าไข้หรือติดตามผู้ป่วยโดยรีบด่วนที่มิได้เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้มาได้ใช้ในส่วนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระยะแพร่ระบาดโควิด-19

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts