สตูล I สอ.รฝ. ที่ 491 จัดกิจกรรมเนื่องวันอาภากร

นาวาโทรุ่งเรือง  มาสุทธิ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วันอาภากร) เมื่อเวลา 07.30 พิธีบวงสรวงสักการะ  พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักฯ นป.สอ.รฝ.491 เกาะหลีเป๊ะ และกำลังพลทั้งหมดรับฟังคำประกาศเกียรติคุณ  พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร บริเวณหน้าเสาธง

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ โดยมีหน่วยงานราชการภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะเข้าร่วมจำนวนมาก

นิตยา I สตูล

Related posts