อุดรธานี I กำลังพล ร.13 บริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด19

กรมทหารราบที่ 13 โดย พันเอก มงคล  หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 ,กองพันทหารราบที่ 2 และกองพันทหารราบที่ 3 (หน่วยรองฯ ) กรมทหารราบที่ 13 ได้นำกำลังพล  เข้าร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ประชาชนเดินทางไปบริจาคโลหิตยากลำบากยิ่งขึ้น

ซึ่งส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองในคลังของโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ขาดแคลนและอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์สำรอง เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตในการรักษาทางการแพทย์ และใช้เป็นโลหิตสำรอง ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องระดมโลหิตเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้กำลังพลของกองทัพบกทุกนาย ต้องดูแลห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกโอกาส

ในครั้งนี้ กรมทหาราบที่ 13 และหน่วยรอง กรมทหรารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน  60  นาย ได้โลหิตทั้งหมด จำนวน  24,000 ซีซี.  และทางหน่วยได้วางแผนจัดวงรอบการบริจาคโลหิตไว้ทุกสัปดาห์  เป็นการหมุนเวียนกำลังพลที่มีอยู่ภายในทั้ง 3 หน่วย เพื่อเข้าบริจาคโลหิตให้ได้ทุกสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะดีขึ้น

โดยในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ที่ผ่าน ทางกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองฯ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตไปแล้ว จำนวน 40 ครั้ง ได้โลหิตรวมจำนวน 365,250 ซีซี

Related posts