ชลบุรี I ศูนย์สงครามพิเศษ จัดรถครัวสนาม และ Army Delivery ช่วยเหลือประชาชน

พลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ จากกองบริการศูนย์สงครามพิเศษ จำนวน 1 คัน , รถจักรยานยนต์ Army Delivery จำนวน 10 คัน , รถยนต์ปันสุข หรือ รถพุ่มพวง จำนวน 2 คัน พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของหน่วย ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกปฏิบัติงานจัดตั้งโรงครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก ในเมนู ข้าวน่องไก่ทอด ไข่ดาว พร้อมน้ำดื่ม และ จำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายให้กับ อสม. และ ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายใหแก่ประชาชน อีกต่อหนึ่ง เพื่อลดความคับคั่งในจุดให้บริการ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด ณ วัดนาจาน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ยังได้ปล่อยขยวน รถจักรยานยนต์ Army Delivery จำนวน 10 คัน รถยนต์ปันสุข หรือ รถพุ่มพวง จำนวน 2 คัน และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน วิ่งไปตามหมู่บ้านชุมชน ร่วมกับการเดินเท้า เพื่อนำอาหารกล่อง ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ไปแจกจ่ายให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ด้วยตนเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มีความความห่วงใยประชาชน

โดยกำชับให้หน่วยทหารกองทัพบกทั่วประเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ควบคูไปกับการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจาก COVID-19 ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ ด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts