นครสวรรค์ I ชาวบ้านมะเกลือขอบคุณ อบจ. สจ.ที่ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล

นายประยุทธ สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านตำบลบ้านมะเกลือ ขอฝากขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลบ้านมะเกลือ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเครื่องจักรเข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยการประสานงานจากนายณรงค์ พนมวัน สมาชิกสภาอบจ. เขต 5 อำเถอเมืองนครสวรรค์ นางทัศวลี ผึ้งสีใสหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาํารณภัย อบจ.นครสวรรค์ นายก อบต.บ้านมะเกลือ เลขานุการ อบต.บ้านมะเกลือ และผู้นำในพื้นที่รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน

 

Related posts