สตูล I ผวจ. เยี่ยมผู้ประกอบการและชาวเลอุรักลาโว้ยฉีดวัคซีนป้องกัดโควิด- 19

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนาวาตรีหญิงโนสมา  หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล / ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สตูล พร้อมด้วย นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้นำหมอทีมแพทย์ ลงพื้นที่บนเกาะหลีเป๊ะหมูที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะสาหร่าย  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้นำวัคซีนซิโนเวคลงไปฉีดบริการแก่ชาวเล ที่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะแห่งนี้

โดยการลงพื้นที่บนเกาะหลีเป๊ะนำวัคซีนลงฉีดให้กับชาวเล  ผู้ประกอบการ  พนักงานรีสอร์ต 324 คน คนทะเบียนฉีด  เปิดฉีด 2 วัน  700 คนรอบพิเศษ  700 โดส  เพื่อเปิดการท่องเที่ยวเป้าหมาย 1,200 คน ผู้ประกอบการ 3,000 คนบนเกาะ  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชาวเลบนเกาะ รวมทั้งพื้นที่หมู่บ้านใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว รีสอทร์ ร้านอาหาร โดยปัจจุบันยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอยู่ และหมายถึงว่า ความเสี่ยงที่ติดโควิด- 19 ก็มี หากปิดเกาะก็จะเกิดผลกระทบการท่องเที่ยวได้เช่นกันจึงเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มของการท่องเที่ยวทันทีเป็นพิเศษ ทั้งชาวเล ผู้ประกอบการ ลูกจ้างบนเกาะ

นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  กล่าวว่า การลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เป็นการฉีดบริการถึงเกาะเพื่อสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด – 19 ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งเกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะท่องเที่ยวที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงต้องลงการฉีดบริการให้ถึงที่ โดยพบว่ามีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติ ชาวไทยที่ทำงานบนเกาะหลีเป๊ะการก็เดินทางมายื่นเอกสารสอบถามประวัติการแพ้ยา และทำการฉีดทันที

นิตยา I สตูล

Related posts