สระแก้ว I รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 6 

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี เปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ ์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน ณ ที่วัดสองพี่น้อง  ต.โคลคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยพระครูวิสาล ปัญญาภิรัต เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง

นายนิวัตน์ หงษ์ชูตา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอตาพระยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และต้อนรับประธานในพิธี พร้อมกล่าวแนะนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอตาพระยา

อำเภอตาพระยาเป็นอำเภอชายแดน มีพื้นที่ 883 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 100 กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบล 1 แห่ง  อบต.5 แห่ง มีประชากร 54,520 คน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อำเภอตาพระยาส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้ภาษามีหลากหลายภาษา ภาษาไทย ภาษาอีสาน และภาษากัมพูชา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ข้าวและมันสำปะหลัง

นายบุญลือ คนสูงเนิน กำนันตำบลโคคลาน กล่าวบรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการของตำบลโคคลานพร้อมกับนายสมพร สียางนอก นายก อบต.โคคลาน ความต้องการของพี่น้องประชาชน เรื่องแหล่งน้ำในการผลิตประปา การเกษตร และแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

ราคาพืชผลการผลิตตกต่ำ แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพของครัวเรือนในการเพิ่ม รายได้การส่งเสริมอาชีพ ต่อจากนั้นประธานและกาชาดจังหวัดสระแก้วพร้อม ทหาร หัวหน้าส่วนราชการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และมอบถุงกาชาดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการผู้รายได้น้อย

\

\

Related posts