สระแก้ว I จับอีกแล้วรายวัน แรงงานกัมพูชาหลบลักลอบเข้าประเทศ

ตามที่ พล.ต.อมฤต  บุญสุยา ผบ.กกล.บูรพา ได้สั่งการเน้นยั้ำเรื่องมาตรการสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.เสกสรรค์  พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กกล.บูรพา ให้ยึดถือการปฏิบัติตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัดและหากข้าราชการในสังกัดมีส่วนในการนำพาแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติหลบหนีเข้าเมืองจะมีโทษทางวินัยสูงสุดถึงกระทั่งออกจากราชการและถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย

ต่อมาเมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๔ ฉก.ตาพระยา โดย พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ รอง ผบ.ฉก.ตาพระยา ได้จัดกำลังทำการลาดตระเวนตามเส้นทางตามแนวชายแดนและซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เป้าหมายบริเวณพื้นที่  บ.ทัพเซียม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  โดยจัดชุดซุ่มเฝ้าตรวจพบกลุ่มบุคคลกำลังเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งประเทศกัมพูชา บริเวณพิกัด 48P TA 584361 บ.ทัพเซียม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

จนท.จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ตรวจพบว่าเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมด ๑๒ คน(ช.๕,ญ.๕ ผู้ติดตามเด็ก ๒ คน) ได้เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะไปทำงานในฝั่งไทย  จากการสอบถามขั้นต้นทราบว่าต้องการจะไปรับจ้างทำงานในไร่มัน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จึงได้นำตัวไปสอบสวนที่ บก.ร้อย.ฉก.ตชด.๓  ทั้งนี้ จนท.ได้ทำการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ปกติทั้ง ๑๒ ราย จากนั้นจึงได้ทำการบันทึกจับกุมและผลักดันออกไปยังประเทศกัมพูชาต่อไป

อดิศักดิ์ I สระแก้ว

Related posts