สระแก้ว I ชาวบ้านชูป้ายขับไล่ไม่เอาโรงงานฟาร์มไก่

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว มีประชาชนรวมตัว ขอพบนายอำเภอเมืองสระแก้ว  เพื่อให้ช่วยแก้ไขประเด็นปัญหา ในกรณีประชาชนไม่ยินยอมไม่อนุญาตฟาร์มไก่ในพื้นที่ จากประชาชนในพื้นที่ บ้านวังตีอก หมู่ที่ 13 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายฉัตรมงคล ขันนิล นายไพฑูรย์ จำปาทอง และ นายสุวิทย์ จากศรี เป็นแกนนำหลัก และประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันประมาณ 30 คน เข้ามา ขอความช่วยเหลือ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว

นายราเยส ราย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย นายบุรินทร์ ล่วงเขต ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสระแก้ว และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสระแก้วที่ 2 นำกำลังไกล่เกลี่ย

เพื่อให้การร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยและ ทำการรับหนังสือจากแกนนำของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้เชิญ แกนนำดังกล่าวเข้าร่วมประชุมหารือหาทางแก้ไข ตามระเบียบข้อกฎหมายและอำเภอเมืองจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ  จึงทำให้กลู่มผู้ร้องเรียงร้องทุกข์พึ่งพอใจและ ได้แยกย้ายกลับบ้านไป โดยกลุ่มผู้ร้องได้มอบหมายตัวแทนกลุ่ม 4 คน ไปมอบหนังสือถึงนายก อบจ.สระแก้วเหตุการณ์ปกติเรียบร้อยไม่รุกรามไป

Related posts