กองทัพภาคที่ 3 กับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามที่สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติท่าข้ามแม่น้ำเมย      ในพื้นที่บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 10 คอตตอน (คอตตอนละ 10 ซอง) วางซุกซ่อนอยู่บริเวณพุ่มไม้ข้างทาง จากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบ ในเบื้องต้นไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของ เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจำหน่าย   ในประเทศไทยโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบุหรี่ดังกล่าวนำส่ง ศุลกากรแม่สอด เพื่อดำเนินการต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน มาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติท่าข้ามแม่น้ำเมย ในพื้นที่บ้านดอนไชย ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้เห็นชายไทยคนหนึ่งกำลังขนย้ายส่งของบางอย่างลงเรือ เพื่อข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและทำการตรวจค้น  ผลการตรวจค้นพบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง, รองเท้ากีฬา ยี่ห้อ Nike จำนวน 2 คู่, เสื้อผ้าแบรนด์เนม จำนวน 15 ชุด และซิมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 400 อัน โดยที่สิ่งของดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านขั้นตอน  ทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดสิ่งของที่พบ พร้อมนำตัวชายคนดังกล่าวส่ง ศุลกากรแม่สอด เพื่อดำเนินการต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 23.45 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติเขาคอกแพะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ได้พบผู้ชาย 2 คน กำลังเดินสะพายเป้บรรจุสิ่งของบางอย่างอยู่ ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร  จึงพากันรีบวิ่งหลบหนีไป จากการตรวจที่เกิดเหตุพบ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้ จำนวน 2 กระสอบ ภายในบรรจุบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 160 คอตตอน และหัวเชื้อบุหรี่ จำนวน 5 ถุง เป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบุหรี่นำส่งศุลกากรเชียงดาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 เหตุการณ์ที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 02.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติเขาคอกแพะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ได้พบผู้ชาย 2 คน กำลังเดินสะพายเป้บรรจุสิ่งของบางอย่างอยู่ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญานให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร จึงพากันรีบวิ่งหลบหนีไป

จากการตรวจที่เกิดเหตุพบ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้ จำนวน 2 กระสอบ ภายในบรรจุบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 200 คอตตอน เป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจำหน่าย ในประเทศไทยโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบุหรี่นำส่งศุลกากรเชียงดาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

Related posts