จันทบุรี I ทุเรียนเมืองจันท์ส่งออกจีน ยอดเพิ่มขึ้นกว่า 10 %

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยข้อมูลที่รับทราบมาจาก นางสาวอาทินันท์  อินทรพิมพ์ กงสุลฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ ที่เข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมืออุตสาหกรรมแม่โขง – ล้านช้าง ที่ตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า จากความร่วมมือและความเข้มงวดของจังหวัดจันทบุรีในการส่งออกผลไม้ ทุเรียนที่มีคุณภาพ สด และอร่อย

ส่งผลให้ยอดนำเข้าทุเรียนปีนี้ของตลาดเจี่ยซิง และ ผู้นำเข้าทุเรียนจากไทยในประเทศจีน เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 หากคิดเป็นมูลค่าเงินยอดขายประมาณ 43,700 ล้านหยวนหรือประมาณ 2 แสนล้านบาทไทย  ขณะที่ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีที่เกษตรจังหวัดได้คาดการณ์ไว้ว่าจะให้ผลผลิตประมาณ326,050 ตัน ตอนนี้เกษตรกรได้ตัดทุเรียนออกจากสวนไปแล้วกว่าร้อยละ 60 คงเหลือผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดอีกประมาณ 30 % และราคาทุเรียนส่งออกอาทิตย์นี้ขยับขึ้นโดยเกษตรกรสามารถขายได้กิโลกรัมละตั้งแต่ 90 – 130 บาท

ขณะที่การขยายตลาดของผู้ประกอบการรายย่อยที่หันมาขายผลไม้ทางออนไลน์กลับได้ผลดีเกินคาด มีพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้ง ผู้ประกอบอาชีพหน้าใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 หันมาขายผลไม้ทางออนไลน์ ไลฟ์สด และส่งผ่านไปรษณีย์จันทบุรี และบริษัทเอกชนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ราคาทุเรียนปีนี้มีราคาสูง สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจึงขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนแบบปีนี้ไปตลอดจะทำให้ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งผลไม้จากไทยจะครองตลาดจีนอย่างยั่งยืน

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts