ลพบุรี I ศูนย์สงครามพิเศษ รับซื้อปลานิลจิตรลดา ช่วยเหลือเกษตรกร

พลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ได้มอบหมายให้ กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ ดำเนินการติดต่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกร โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และปลานิลพันธุ์จิตรลดา จำนวน 500 กิโลกรัม จากผู้ประกอบการ ฟาร์มปลานิลวิจารณ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารพิเศษ ประจำเดือน ให้แก่ทหารกองประจำการ และจำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล ในราคาถูก เพียงกิโลกรัมละ 55 บาท

ซึ่งน้ำหนักปลาต่อ 1 ตัว ประมาณ 1.2 กิโลกรัม โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ได้นำจัดส่งถึงโรงประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ ณ หมวดสูทกรรม กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ สำหรับทำเป็นอาหารปรุงสุก ในเมนู ปลานิลทอดราดพริก ให้กับทหารกองประจำการ ได้รับประทาน เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ให้น้อง ๆ ทหารกองประจำการ ส่วนเศษปลาที่เหลือจากการแล่ เช่นไส้ปลา หัวปลา และเกล็ด ได้นำไปใส่ถังทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำไปเป็นปุ๋ย สำหรับใส่แปลงผักของหมวดสูทกรรมต่อไป

ทั้งนี้ ถือเป็นไป ตามนโยบายของ กองทัพบก ในโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ และไม่สามารถจัดส่งผลผลิตออกจำหน่ายได้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา
โครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ในการช่วยเหลือสังคม “ทุกคำ ทุกมื้อ เราอิ่มท้อง และอิ่มใจ” หากขายไม่ออก “บอกทหาร” ซึ่งกองทัพ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

สมชาย I ลพบุรี

Related posts