ลพบุรี I ศูนย์สงครามพิเศษ จัดรถครัวสนาม Army Delivery พร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้า

พลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน , รถจักรยานยนต์ Army Delivery จำนวน 12 คัน  พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ และรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมกับ นายอำเภอหนองม่วง ออกปฏิบัติงานจัดตั้งโรงครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก พร้อมรับประทาน ในเมนู ข้าวน่องไก่ทอด ไข่ดาว พร้อมน้ำดื่ม และ จำนวน 500 กล่อง

แจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ วัดคีรีนาครัตนาราม ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด อย่างเคร่งคัด

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ยังได้ปล่อยขยวน รถจักรยานยนต์ Army Delivery จำนวน 12 คัน และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมด้วยทีมแพทย์หมอเดินเท้า เดินลงพื้นที่นำอาหารกล่อง ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ไข่ไก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ไปแจกจ่ายให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการดูแลสุขภาพเบี้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มีความความห่วงใยประชาชน โดยกำชับให้หน่วยทหารกองทัพบกทั่วประเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ควบคูไปกับการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจาก COVID-19 ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts