นครสวรรค์ I สจ.อำเภอเมือง เขต 6 นำกองช่าง ตามนโยบายนายก อบจ.แก้ภัยแล้ง

สืบเนื่องจากการที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือดูแลประชาชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยมอบหมายให้สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ทุกเขต เข้าดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชน หากมีข้อขัดข้องให้ติดต่อประสานงานโดยตรงที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คนที่ 1 นายนิมิตรยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.นครสวรรค์ นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยอบจ.นครสวรรค์ ร่วมกันให้การสนับสนุนในเรื่องของกำลังคนและเครื่องจักร

ล่าสุดมีรายงานว่าในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ประชาชนกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำดื่มไม่มีน้ำใช้ นายชัย(จ๊อบ) วจีสัจจะ สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์เขต 6 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จึงเข้าประสานงานพร้อมทั้งนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่หมู่ 11 บ้านเนินส้มกุ๋ย ตำบลหนองกระโดน เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีน้ำดื่มและมีน้ำใช้ ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน ที่เห็นว่าทางอบจ.นครสวรรค์ ให้ความสนใจเอาใจใส่ ดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง

ซึ่งทางชาวบ้านหมู่ 11 ฝากขอบคุณมายังพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม รองนายกอบจ.นครสวรรค์คนที่ 1 นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างและนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยอบจ.นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน

Related posts