นครสวรรค์ I ประชุมแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนปริยัติธรรม

ณ ห้องประชุม วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง(วัดกบ) จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม ในจังหวัดนครสวรรค์ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มพระภิกษุและสามเณร

Related posts