ชลบุรี I อ.สัตหีบ นำข้าราชการ และ จนท.รัฐ ด่านหน้าฉีดวัคซีน

นาย วันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นำคณะกรรมการ ,หัวหน้าส่วนราชการ, จนท.ตร. 3 สภ.ในพื้นที่, ปลัดอำเภอสัตหีบ, จนท.รพ.สต., อสม., จนท.กองสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ,  อปท., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากแพทย์โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ซึ่งถือเป็นปราการด่านหน้าในการดูแลและสัมผัสผู้เจ็บป่วย โควิด 19 โดยพร้อมเพรียงกัน

พร้อมทั้งนำคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 ตามจุดที่กำหนดในแต่ละตำบล และทุกหน่วยงาน ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

 

Related posts