จันทบุรี I ชาวบ้านสองหมู่บ้านกว่าร้อยครัวเรือน ร่วมลงชื่อคัดค้านฟาร์มไก่

ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันคัดค้านการตั้งฟาร์มไก่ไข่ ในชุมชนหวั่นสิ่งแวดล้อมเสียหาย ปัญหาเรื่องกลิ่น แหล่งน้ำและแมลงวันในอนาคต ยืนยันจะต่อต้านจนถึงที่สุด นางนงนุช บรรพต ชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้ฟาร์มไก่ของนายทุนได้รวบรวมชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ร้องเรียนผ่านสื่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูง เพื่อให้ลงมาแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ของการสร้างฟาร์มไก่ไข่ที่นายทุนต่างถิ่น แอบเข้ามาเช่าที่ดินสร้างโรงเรือนจนแล้วเสร็จพร้อมที่จะนำไก่รอบแรก 3,000 ตัวมาปล่อยในฟาร์ม

ซึ่งฟาร์มไก่เจ้าปัญหานี้สร้างขึ้นระหว่างหมู่3 กับหมู่15 ของตำบลทับช้าง ซึ่งจะมีผลกระทบครอบคลุมทั้งสองหมู่บ้าน การก่อสร้างโรงเรือนครั้งนี้ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านที่อาจจะได้รับผลกระทบในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งจากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ 100 ครัวเรือน ซึ่งมีทั้งเด็กคนแก่และผู้ป่วยติดเตียงอยู่ทั่วทั้งสองหมู่บ้าน จำเป็นที่จะต้องร่วมกันคัดค้านให้ถึงที่สุด

​​​สถิต I จันทบุรี

Related posts