น่าน I ทหารสู้วิกฤต covid -19 ช่วยรับชื้อผลิตผลทางการเกษตร

กำลังพลจาก กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกร รับชื้อผลิตผลทางการเกษตร (มะม่วง)​  เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลและ ครอบครัว พร้อมกับพลทหารกองประจำการ ของหน่วย กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 จากสวน  เกษตรกร ที่บ้านน้ำโมง  ตำบลผาต่อ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งประสบปัญหาในการจำหน่ายผลผลิตสู่ท้องตลาด และการรับชื้อของพ่อค้าคนกลางลดน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 ที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่เพื่อแบ่งเบาภาระพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ชาวสวนผลไม้ขอขอบคุณที่ทหารได้เข้ามาช่วยซื้อผลิตผลทางการเกษตร (มะม่วง)  ของตนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

Related posts