สระแก้ว I สาธารณสุขจังหวัด นำทีมสาธารณสุข ตรวจหาเชื้อในเรือนจำ

นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มอบให้นายแพทย์ อิทธิพล อุตตมปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์) นำทีมสาธารณสุข พยาบาล (บุคลากรทางการแพทย์) เข้าตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  โดยเข้าตรวจเชิงรุกผู้ต้องขังทุกคน ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  เพื่อให้มาตรวจเชิงรุกผู้ต้องขังในเรือนจำทุกคน เพื่อลดความวิตกกังวลผู้ต้องขังและสังคมภายนอกเรือนจำ โดยเฉพาะพ่อแม่ครอบครัวและญาติ พี่น้องของทุกคน การตรวจในครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว  ได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ส่งบุคลากรทางการแพทยฺ์ จำนวน 20 คน  พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจ และอุกรณ์ชุดตรวจในการป้องกันของผู้เข้าทำการตรวจอย่างดี  โดยเข้าตรวจในแดนผู้ต้องขังหญิง มีทั้งสิ้น จำนวน 273 คน  หลังจากตรวจผู้ต้องขังหญิงเสร็จ เข้าตรวจแดนผู้ต้องขังชาย จำนวน 1,221 คน โดยมีนายอาทิตย์ ประเศียรศรี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์

ผลการตรวจของสาธารณสุข (บุคลากรทางการแพทย์) จังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 วันที่ผ่านมาการตรวจผู้ต้องขังหญิง จำนวน 273 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เป็น 0 คน เข้าตรวจผู้ต้องขังแดนขังชาย จำนวน 1,221ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 พบเป็น 0 คนและเมื่อวันที่  20 พ.ค. 64 กรมราชทัณฑ์ได้นำรถ X rey  พระราชทานของ ” ราชทัณฑ์ ปันสุข ” เข้าตรวจสุขภาพผู้ต้องขังขาย – หญิง จำนวน  1,400  กว่าคน

ต่อมา นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวเสริมว่า การตรวจครั้งนี้ ตรวจเพื่อหวังผล 100% แม้จะไม่พบเชื้อ แต่เรือนจำก็ได้วางมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดต่อเนื่องต่อไป  พร้อมได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑัทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัด เพื่อไม่ให้การเคลือบแคลงสงสัยของสังคมภายนอกและญาติๆ ของผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว  ได้สบายใจ และกรณีที่ผู้ต้องกักขังเข้าใหม่ จะแยกกักตัวไว้ต่างหาก จำนวน 14 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้งจนปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19  จึงปล่อยเข้าแดนต่างๆ ตามระเบียบต่อไป

 

Related posts