เพชรบุรี I “อลงกรณ์”ลงพื้นที่เขาย้อยลุผนึกทีมจังหวัดปฏิบัติการขจัดโควิดทันที

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ร่วมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อยจ.เพชรบุรี พร้อมทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เพื่อฉีคพ่นฆ่าเชื้อของกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติการในพื้นที่ ชุมชนบ้านพักโรงงานแคลคอมพ์  ในตำบลสระพัง รวมทั้งการตรวจเชื้อโควิดด้วยรถพระราชทานโดยทีมสาธารณสุขเพชรบุรี – ราชบุรี

 

 

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts