04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

เชียงราย I ร.ร.ดำรงราษฏ์ฯ เริ่มสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันนี้โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564  โอกาสนี้ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ โดยการจัดสอบในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด