นครสวรรค์ I อบจ. นำรถน้ำออกจ่ายน้ำ สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค​ หลังจากฝนทิ้งช่วง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์​  เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก สมาชิกสภา อบจ.หลายเขตว่ามีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้เนื่องจากประสพภาวะฝนทิ้งช่วง จึงมอบหมายสั่งการให้นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ จัดเจ้าหน้าที่นำรถน้ำออกเร่งส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อ​ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน

โดยในวันที่​ 22-23 พฤษภาคม​ 2564ได้นำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนเป็นการสนับสนุนเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ดังต่อไปนี้คือ

จุดที่​ 1  พื้นที่หมู่​ 9​ บ้านโป่งดินแดง​ ตำบลหนองกระโดน​ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน12,000 ลิตร เขตพื้นที่รับผิดชอบของนายชัย วจีสัจจะ สอบจ .เขต 6 อำเภอเมืองนครสวรรค์

จุดที่ 2  พื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน​ 24,000 ลิตร เขตพืันที่รับผิดชอบของนางกัลย์ชพร รอดบำรุง สอบจ.เขต 2 อำเภอชุมแสง

จุดที่​ 3  พื้นที่หมู่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ​ อำเภอเมืองนครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์​ จำนวน​ 24,000 ลิตร เขตพื้นที่รับผิดชอบของนายณรงค์ พนมวัน สอบจ.เขต 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์

ทั้งนี้การให้บริการรถส่งน้ำจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง อบจ.มีโครงการ มีแผนระยะยางที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพียงแต่ต้องรอขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ ด้วยการจัดดำเนินการสำรวจ ทำเป็นโครงการใส่เข้าแผนปฏิบัติการของ อบจ. ก่อนจะดำเนินการตามแบบ ตามระยะเวลา ตามแผนต่อไป

Related posts