ลพบุรี I ศบภ.นสศ.จัดกำลังจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกช่วยภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ พร้อมด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ร่วมกับ รถยนต์บรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลดีลัง ขนาด 12,000 ลิตร อีก จำนวน 1 คัน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชน

โดยได้บูรณาการร่วมกัน ออกปฏิบัติงานเติมเต็มน้ำ ลงสู่ภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ ตามบ้านเรือนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ ประกอบกับน้ำสำรองในภาชนะ ซึ่งใช้กักเก็บน้ำฝนของประชาชนในแต่ละบ้านได้แห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการอุบโภคบริโภค ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง ได้ทำหนังสือร้องขอ

เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง กำลังประสบกับปัญหาปริมาณน้ำดิบในแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ต่อการผลิตน้ำประปาที่สะอาด สำหรับจ่ายเข้าระบบประปา เพื่อส่งต่อไปตามหมู่บ้านชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ชุมชนหนาแน่น ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบและแคลนน้ำเป็นจำนวนมาก โดยรถบรรทุกน้ำทั้ง 3 คัน ได้ร่วมกันแจกจ่ายน้ำโดบหมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน รวมปริมาณน้ำ จำนวน 60,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าว

สมชาย I ลพบุรี

Related posts