สระแก้ว I เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 และทีมงาน ประสาน หจก.นวรรณ สนับสนุนรถเกรดเดอร์ ร่วมกับนายไสว กันหอม นายกเทศบาลตำบลโคกสูง ทำการปรับปรุงภูมิประเทศไหล่ทางและร่วมกับนางสาวธวัลรัตน์ ชัยนราพิพัฒน์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม พิจารณาความเรียบร้อย ศูนย์บริการข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เตรียมความเรียบร้อย ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

Related posts