สระแก้ว I ผวจ.ติวเข้มชายแดนสะกัดชาวกัมพูชาลักลอบเข้าไทยทางธรรมชาติ

โดยการอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ปลัดจังหวัดสระแก้วตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชรบ.อสม.อปพร.กม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ของหมู่บ้านตามแนวชายแดน 4 อำเภอ 13 ตำบล 60 หมู่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะทาง 165 กม. เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสระแก้ว

Related posts