04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ท้องที่ ท้องถิ่น รวมใจพัฒนาสระแก้วเขต-3

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรุณาเป็นประธานชุมนุม ข้าราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น หารือถึงแนวทางพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต 3 ร่วมกับท่านนายอำเภออรัญประเทศ ตาพระยา โคกสูง วัฒนานคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และชี้แจงข้อกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2565 ณ บ้าน นวรรณ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว