จันทบุรี I สกัดจับแรงงานกัมพูชา 14 คน เดินลัดเลาะสวนลำใย

นาวาเอกสราวุธ บุตรเสรีชัย หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สั่งการให้ เรือเอก สุเทพ พิมตะคอง ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน นาวิกโยธิน ที่ 547 บ้านเนินดินแดง จัดกำลัง ซุ่มเฝ้าตรวจ ตามแนวชายแดน หมู่ที่ 1 บ้านเนินดินแดง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

จนกระทั่งตรวจพบแรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชา จำนวน 14 คน เป็นชาย 5 หญิง 6 และเด็ก 3 เดินลัดเลาะมาตามสวนลำไยของชาวบ้าน จึงเข้าทำการควบคุมตัว และนำตัวมาสอบสวน เบื้องต้น ทั้งหมด ให้การว่า พากันเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา และหลบหนี ข้ามแดน มาตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อมาทำงานที่ฝั่งไทย จึงประสาน ไปยังเจ้าหน้าที่ ทหาร ประเทศกัมพูชา ให้มารับตัวกลับไปดำเนินคดี ทางนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ทหารที่ปฏิบัติ งานอยู่ชายแดน ของทั้งสองประเทศ ในการตรวจจับ บุคคลลักลอบ ข้ามแดน เพื่อเป็นการ ป้องกัน การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วย

สถิต I จันทบุรี

Related posts