ราชบุรี I เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดทั่วพื้นที่ 31 แห่ง

ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของจังหวัดราชบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการวางระบบการฉีดวัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง สะดวก และเป็นไปตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์

จังหวัดราชบุรีกำหนดแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยแผนการจัดสรรวัคซีนที่จะได้รับตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.2564 แบ่งเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 209,000 โดส และในเดือนกันยายนวัคซีนแอสตราเซเนกา วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และวัคซีนไฟเซอร์ 422,000 โดส รวมทั้งสิ้น 631,000 โดส

จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคขั่น “หมอพร้อม” เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มฉีดวัคซีนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค และจากนี้จะเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สำหรับจังหวัดราชบุรีได้เตรียมสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนที่โรงพยาบาล 11 แห่ง สามารถรองรับประชาชนได้ 3,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อฉีดให้กับประชาชนทั่วไปนอกพื้นที่โรงพยาบาลอีก 31 แห่ง อาทิ โรงยิมเนเซียมราชบุรี ตลาดกอบกุล ศาลาประชาคมทุกอำเภอ หอประชุมอำเภอ หอประชุมเทศบาลเป็นต้น

สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts