นครสวรรค์ I สส.สัญญา ร่วมกับ อบจ. ลอกคลองหนองขอน แก้ภัยแล้ง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. เดินทางเข้าอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยมี นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์ นายอรรณพ ทาเอื้อ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอบรรพตพิสัย นายบรรจง วงศ์มา ผอ. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ กรมชลประทาน นายรณรงค์ สิทธิเขตรกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย นายจำปี ติดยงษ์ นายกอบต.ด่านช้าง นายอัมรินทร์ พิลึก นายกอบต.อ่างทอง นายชินกร เกรียงยะกุล นายกอบต.ท่างิ้ว นำเข้าพื้นที่

จุดที่ 1 คณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เดินทางไปประตูระบายน้ำวังขอน ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย มีนายสัญญา นิลสุพรรณ สส.จังหวัดนครสวรรค์เขต 3 พร้อมด้วยนายบรรจง วงศ์มา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ นำเข้าพื้นที่

โดยสภาพคลองมีผักตบชวาเต็มลำคลอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสส.สัญญาและกรมชลประทานนำเครื่องจักร เข้าไปขุดลอกเก็บผักตบชวาในลำคลอง ด้วยการใช้เรือและไม้กระบอกดันผักตบชวาเข้ามาริมคลอง แล้วใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวา เพื่อเปิดรับน้ำจากคลองวังยาง ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อให้การไหลของน้ำไหลได้สะดวกและส่งถึงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ 2 คณะของนายกอบจ.นครสวรรค์เดินทางไปที่ประตูน้ำปากคลองน้ำหัก หมู่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย มี นายจำปี ติดยงษ์ นายกอบต.ด่านช้าง นายอัมรินทร์ พิลึก นายกอบต.อ่างทอง นายชินกร เกรียงยะกุล นายกอบต.ท่างิ้ว นำเข้าพื้นที่ เพื่อดูการขุดลอกทางน้ำ เพื่อนำน้ำเข้ามาให้ถึงประตูน้ำ

เพราะปัญหาที่พบถ้าฤดูแล้ง หากมีน้ำในแม่น้ำปิงมีปริมาณน้อยต้องใช้เครื่องสูบน้ำส่งน้ำเข้าประตูน้ำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ทำการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้อยไม่สามารถไหลเข้าปากคลองได้ ซึ่งจุดนี้เส้นทางน้ำจะเชื่อมไปยังตำบลบ้านแดน ตำบลท่างิ้ว ตำบลอ่าทอง อำเภอบรรพตพิสัย และตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค์

จุดที่ 3 อยู่ระหว่างปากคลองตั้วเกา หมู่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย คลองมีความตื้นเขิน รก โดยทาง อบจ.จะช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการนำเครื่องจักรเข้ามาขุดลอกคลอง ให้กว้างและลึกลงไปกว่าเดิม เพื่อให้น้ำไหลเข้าไปยังบึงชุมแสงและไหลต่อไปยังบึงเจ๊กได้สะดวก

จุดที่ 4 ปากคลองตั๋วเกา หมู่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย ดูปัญหาหน้าปากคลองตั้วเกา ซึ่งมีชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำหลายสิบเครื่องมาตั้งสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าคลองตั้วเกา หากน้ำไม่พอใช้ทำการเกษตร จะขอเครื่องสูบน้ำจากทางอบจ. เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเพื่อส่งเข้าไปในลำคลอง และใช้ในการทำการเกษตร และใช้เครื่องจักรในการเปิดทางน้ำให้ไหลเข้าคลองได้สะดวกกว่าเดิม ซึ่งคลองอยู่ในสภาพตื้นเขินและมีป่าหญ้าขึ้นรกมาก

 

Related posts