ศรีสะเกษ I กองพันทหารราบที่ 11 รับซื้อผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรสวนพริก

ที่บ้านโนนแสนสุข หมู่ 5 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยพร้อมด้วยฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยกองพันทหารราบที่ 11 ประสานผู้นำหมู่บ้านโนนแสนสุข  ช่วยเก็บและซื้อพริกจากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในห้วงโควิด-19

จากสถานการณ์โรคโควิด- 19 ที่แพร่ระบาดในระลอกที่ 3 ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถขายผลผลิตได้ ไม่มีพ่อค้าคนกลางเข้ารับซื้อเหมือนอย่างเคย ราคาจึงตกต่ำ พริกเขียวเหลือกิโลกรัมละ 7 – 10 บาท พริกแดงกิโลกรัมละ 10 -15 บาท จ้างคนเก็บกิโลกรัมละ 4-5 บาท เกษตรกรเหลือรายได้จริงแค่ กิโลกรัมละไม่ถึง 8 บาท

หน่วยทหารจึงได้ช่วยเก็บและซื้อในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท จำนวน 50  กิโลกรัม จากเกษตรกรปลูกพริก จำนวน 3 ครอบครัว ที่เดือดร้อนหนัก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะประสานหน่วยทหารในพื้นที่ข้างเคียงเข้าช่วยเหลือ กระจาย ขยายความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้ได้มากที่สุด

โดยนายสมาน ศิริสุข ราษฎร หนึ่งในผู้ปลูกพริก ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารผ่านสื่อเฟสบุ้ค ของ กองกำลังสุรนารี ในการนี้ พลตรี อดุลย์  บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ทราบเรื่องได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และกองพันทหารราบที่ 11 ลงพื้นที่เข้าพบปะ สอบถามความเดือดร้อน พร้อมเข้าช่วยเหลือโดยทันที เกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน ขอบคุณทหารที่ช่วยเก็บและซื้อพริกบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีแรงมีกำลังใจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัวต่อไป

อิสรชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts