อุดรธานี I กกล.สุรศักดิ์มนตรี มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.หนองแสง

พลตรี บุญสิน  พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี / ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และคณะ เดินทางไปให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และมอบเงินจำนวน 170,458 บาท ให้กับทางโรงพยาบาลหนองแสง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีแพทย์หญิงสืบศิริ บัณฑิตภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแสง เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลหนองแสง เป็นสื่อกลางในการเชิญชวนผู้มีกำลังทรัพย์และมีจิตกุศลร่วมบริจาค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองแสง ซึ่งเป็น โรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดเล็ก ให้การดูแลรักษาพยาบาล พี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และยังมีความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและกำจัดเชื้อสำหรับต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด – 19

ในช่วงที่ผ่านมา อำเภอหนองแสง มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 6 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับการรักษาหายแล้ว สำหรับอุปกรณ์ป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วย ชุดป้องกันสารคัดหลั่งชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (Coverall) จำนวน 200 ชุด, หน้ากาก N.95 จำนวน 10 กล่อง, หมวกตัวหนอนสีเขียว จำนวน 100 แพ็ค, เครื่องวัดความดัน OMRON จำนวน 5 เครื่อง, ชุดกันฝน จำนวน 200 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 100 กล่อง เตียงไฟฟ้า 1 เตียง

จากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยและคู่มือการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด – 19 ให้กับประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วย ซึ่งการมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้ร่วมกับ ชมรม อส.กองพันนเรศวรอุดรธานี ส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นการนำพลังมวลชนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ อีกทางหนึ่ง

 

Related posts