ลพบุรี I พลร่มป่าหวาย นำรถครัวสนาม และรถปันสุข ดูแลประชาชนรอบค่าย

พ.อ.เสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่  1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จังหวัดลพบุรี นำรถครัวสนามเคลื่อนที่ พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เรามทำความดี ด้วยหัวใจ จากกองพันรบพิเศษที่ 1 และ จากกองพันรบพิเศษที่ 2 ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลป่าตาล จัดตั้งโรงครัวสนามเคลื่อนที่ ประกอบอาหารในเมนู ข้าวกระเพาหมูถัวฟักยาว แบบปรุงสุกสดใหม่ พร้อมรับประทาน จำนวน 350 กล่อง แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ณ จุดให้บริการที่มีการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางมารับอาหารกล่อง ตามมาตรการณ์ป้องกันควบคุมโรคระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยอาหารกล่องส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์/หน้ากากอานามัย จะถูกลำเลียงขนย้ายจากจุดให้บริการ ผ่านขบวนรถยนต์บรรทุกปันสุข (ปิกอัพ) จำนวน 4 คัน จากกองพันรบพิเศษที่ 1 และ จากกองพันรบพิเศษที่ 2 ไปยังหมู่บ้านชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชนในพื้นที่รอบค่ายฯ แบบจัดส่งให้ถึงบ้านพักของประชาชน

เพื่อลดความคับคั่งในจุดให้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่กับการให้คำแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” และรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีน โควิด 19  เพื่อให้ตนเอง และครอบครัวที่เรารักปลอดภัยจากโควิด 19  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ หน่อวยังได้จัดกำลังพลจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดตัดหญ้า พัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้กับ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 หลังหยุดยาวมานาน เพื่อเตรียมความสำหรับการเปิดภาคการเรียนการสอนใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อีกด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts