สระแก้ว I ชาวบ้านวังตีอก ยื่นหนังสือผู้ว่า ไม่เอาฟาร์มไก่

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผอ.กอ.รมน.สระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้เดินลงมารับหนังสือร้องทุกข์กับชาวบ้านวังตีอก หมู่ที่ 13 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว นายฉัตรมงคล ขันนิล อายุ 38  ปี เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังตีอก หมู่ที่ 13 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว แกนนำพาชาวบ้านวังตีอก จำนวน 10 กว่าคน ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หลังจากรวมตัวกันประท้วงโรงงานฟาร์มไก่ ที่จะเข้ามาสร้าง ในหมู่บ้านวังตีอก ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่ กิโลกว่าๆ

ชาวบ้านร่างรายชื่อได้จำนวน203 คนเพื่อรวมตัวกันไปยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สอบถามชาวบ้านและนายฉัตรมงคลฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแกนนำได้สำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องและสอบถามรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะเข้ามาก่อสร้างฟาร์มไก่หมู่ที่13 จ.สระแก้ว

นายฉัตรมงคล ขันนิลฯ แกนนำได้กล่าวว่า ไปที่อำเภอเมืองสระแก้วก็ไม่มั่นใจ และไปสอบถาม อบต.สระขวัญได้คำตอบมาว่าเป็นหน้าที่ของโรงงานฟาร์มไก่ผ่านไม่ผ่านอยู่ขั้นตอนของเขา จึงไม่มั่นใจจึงรวมตัวกันเดินทางเข้าร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวการที่จะเข้ามาก่อสร้างโรงงานฟาร์มไก่ เขามามีทั้งดีไม่ดี มีขบวนการของเขาอยู่แล้ว สร้างได้ไม่ได้ขึ้นอยู่การประชาคมชาวบ้านอยู่แล้วส่วนเรื่องที่มายื่นหนังสือร้องทุกข์วันนี้ก็จะดูแลให้นะกลับไปบ้านได้สบายใจได้จะดูแลให้

Related posts