29/05/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 2 หาเสียงแหวกแนว ขึ้นรถกระบะแต่งเครื่องเสียงเปิดปราศรัยย่อยหน้าตลาดใหม่นาเกลือ

ที่หน้าตลาดใหม่นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ผู้สมัครอิสระ ได้ลงพื้นที่เปิดปราศรัยย่อยหาคะแนนเสียงเลือกตั้งกับพ่อแม่ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งผู้ประกอบการค้าขายในตลาด

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 กล่าวว่า หลายคนอาจสงสัยว่าหากได้รับเลือกตั้งตนเองจะทำงานอย่างไรคนเดียว ไม่มี สม. ทั้งนี้ได้มีแนวทางการทำงานปกครองบ้านเมืองโดยที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ต้องมีการทำงานทั้งฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภา แบ่ายประชาชน

โดยมีความคิดจะดำเนินการในรูปแบบของ Pattaya Power รวมพลังทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน มาร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ทุกคนจะมีส่วนตัดสินใจในการกำหนดขอบเขตการพัฒนาเมือง หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกล้าที่จะเปลี่ยนจะตั้งใจทำให้เมืองพัทยาดีขึ้น เศรษฐกิจเมืองพัทยาจะดีขึ้นหลังจากนี้หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน

มีรายงานด้วยว่าทางทีมงานนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ได้ลงพื้นที่ภายในตลาดเพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารเมืองพัทยา และแนะนำตัวนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2  ในนามผู้สมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มใด

นิราช : นันทพล I ชลบุรี