ระยอง I ส่งมอบ สับปะรด 2,500 กก. เป็นกำลังใจ รพ.สนามพลเรือน​ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

ที่ โรงพยาบาลสนามพลเรือน​ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า​ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน​ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บุคคลผู้ใจดีขอร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและเฝ้าดูอาการป่วยจากเชื้อ โควิด 19 โดย

คุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ คุณปราณี ภู่แพร คุณพนิดา จินายน คุณเสขสิริ ปิยะเวช คุณสีแก้ว เทพคำดี คุณพรสุข ลิ้มสถิตย์ คุณอาภรณ์ ศรีรองเมือง คุณสุนันทา พรหมโรจน์ คุณอภินิตา บุญกัลยา

คุณติรพรทิพา ตีระวนิช คุณปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัต และคุณสรรญา อยู่โพธิ์ ได้ร่วมกันอุดหนุนซื้อ สับปะรดระยอง​ จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดระยอง จำนวน​ 2,500​ กิโลกรัม​ มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามพลเรือน​ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า​ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน​ กองทัพเรือ โดยมี​ นาวาโท ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลนาวิกโยธิน​ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน​ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังใจที่มอบให้ในครั้งนี้ และพร้อมจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts