29/05/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I ”ศักดิ์ชัย” ผู้สมัครนายกเบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ระบุผู้สมัครนายก 2 ราย ทำผิด กม.เลือกตั้ง

ที่สำนักงานนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา อิสระเบอร์ 2 เปิด แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีที่ออกมาระบุว่าได้ทำการตรวจสอบ จนพบข้อเท็จจริงและมีหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมได้ทำการร้องเรียนว่า มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จำนวน 2 รายไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันทาง กกต.ได้รับเรื่องและจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว โดยหากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา อิสระเบอร์ 2 กล่าวว่า ที่ผ่านมามีกระแสของสังคมอย่างต่อเนื่องว่า การลงมาสมัครนายกเมืองพัทยา ในครั้งนี้ เพราะเป็น “นอร์มินี” ของผู้สมัครบางรายและต้องการเพื่อมาตัดคะแนนของคู่แข่ง ซึ่งเรื่องนี้ ถือว่าสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ด้วยเคยทำงานเป็นข้าราชการรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต ยุติธรรม และเคยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง มาก่อน กระทั่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นถึงรองอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้นจึงอยากแจ้งให้สังคมทราบว่า ตัวเองมีศักดิ์ศรีมากพอ และการลงสมัครครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการรับใช้พี่น้องประชาชนคนพัทยา ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อไปว่าในวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมาทาง กกต.ได้จัดประชุมสมานฉันท์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4 ราย พร้อมอธิบายกฎหมายเลือกตั้งที่ชัดเจน โดยมีการลงนามว่าจะไม่มีการกระทำผิดและให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่พบว่าปัจจุบันมีการตรวจพบว่ามีผู้สมัคร จำนวน 2 ราย ที่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จะสามารถติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงได้จำนวนมากกว่า 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยา ได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขต เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วย ดังนั้น ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จะสามารถติดตั้งป้ายหาเสียงได้ จำนวน 730 ป้าย ขณะที่การติดตั้งป้ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในแต่ละเขตเลือกตั้งหากมีภาพผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ก็นับว่าเป็นป้ายสมัครหาเสียงของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาด้วย โดยเรื่องนี้ทุกฝ่ายทราบดีเพราะมีการสอบถามและชี้แจงที่ชัดเจนจาก กกต.ในวันประชุมแล้ว

แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมงาน โดยได้มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอไว้พบว่า ปัจจุบันมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จำนวน 2 ราย ที่ทำป้ายโฆษณาหาเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยตรง และเรื่องนี้ได้ส่งเอกสารหลักฐานและเรื่องร้องเรียนไปยัง กกต.จังหวัดชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา และทาง กกต. ได้รับเรื่องไว้พร้อมจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วด้วย

กรณีนี้ เคยเกิดปัญหาขึ้นแล้วในพื้นที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้มีความผิดเพราะทุกฝ่ายได้ลงนามสมานฉันท์และรับทราบเรื่องร่วมกัน การกระทำลักษณะนี้ จึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อันทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้กระทำผิดมีกำหนด 1 ปี และให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งมีโทษจำคุก 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดยังไม่ได้รับการเลือกตั้ง ยังมีการกระทำผิดโดยเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และหากได้รับเลือกตั้ง ก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อไปว่า การทำเช่นนี้ เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง ไม่ใช่ผู้สมัครรายใดจะมีทุนหรืองบประมาณมาก และใช้เรื่องนี้มาสร้างข้อได้เปรียบกับผู้สมัครรายอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งกรณีนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วนตัวไม่ได้เป็น “นอร์มินี” ใครหรือลงสมัครเพื่อมาตัดคะแนนใคร ตามที่ถูกกล่าวหา เพราะการที่ลงมาสมัครครั้งนี้ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเมืองพัทยาอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งมีแนวทาง นโยบาย แผนงานพร้อมทีมงานที่มีศักยภาพ ไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้ว

นิราช : นันทพล I ชลบุรี