07/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความต่อเนื่องโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานจิตรอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯได้รับมอบหมายจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความต่อเนื่องโครงการจิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(โครงการ ๑จังหวัด ๑ถนนเฉลิมพระเกียรติและโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ) ณ.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ นายวชริน อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศบาลเมืองอรัญประเทศ พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สว.ส.ทท.3กก.2บก.ทท1และภาคประชาชน  เข้าร่วมต้อนรับคณะฯในครั้งนี้

ต่อมา คณะฯเดินทางถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสวนกาญจนาภิเษก ร.9 เหล่าข้าราชการภาคประชาชนให้การต้อนรับ หลังจากนั้นรองปลัดสำนักนายกกล่าวทักทายแล้วเดินตรวจรอบบริเวณสวนสาธารณะฯ นายอำเภออรัญประเทศชี้แจงความเป็นมา สวนกาญจนาภิเษก ร.9มีเนื้อที่ 360ไร่ 2งาน 83ตารางวา อดีตเคยเป็นสนามบินเก่า เป็นที่ดินราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว อยู่ในการดูแลของจังหวัดทหารบกสระแก้วและกองทัพบกใช้ในกิจการทหารในสมัยสงครามอินโดจีนและสงครามเอเชียบูรพาในปีพ.ศ.2543 หลังสงครามสงบลง ได้ยกเลิกกฏอัยการศึก แล้วเกิดการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ(ตลาดโรงเกลือ)ทุกวันนี้ ทำให้สนามบินไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นทุ่งนาว่างเปล่า จึงขอสนับสนุนพื้นที่จากกองทัพบกและได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8(พุทธศักราช 2533)ออกตามความพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พุทธศักราช 2518 ได้ก่อสร้างเป็นสนามกีฬากลางแจ้งตามโครงการ กาญจนาภิเษก ร.9

และได้ทำพิธีเปิดสวนกาญจนาภิเษก ร.9เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 อย่างเป็นทางการโดย พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้น และทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.9 เรื่อยมา เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนได้พักผ่อน-ออกกำลังกาย-จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ทางเทศบาลได้มีโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกในรัชการที่ 10 โดยใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท หลังจากนั้นรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางดูพื้นที่จริงโครงการก่อสร้างเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนคณะฯเดินทางกลับนายอำเภออรัญประเทศได้มอบกรอบรูปภาพ พระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระแก้ว

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษกับสื่อมวลชนว่า ทางรัฐบาลต้องการให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอ ในการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน ด้านงบประมาณ 10 ล้านบาทนั้นอาจจะต้องช่วยกันหลายหน่วยเฉพาะเทศบาลต้องมีกองทุนส่วนหนึ่ง ก็ขอให้ช่วยกันทุกอย่างจะสำเร็จไปด้วยดี

อดิศักดิ์ I สระแก้ว