02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 2 ลุยหาเสียงตลาดเดอะมาร์เก็ต เนินพลับหวาน

ได้การตอบรับอย่างดี จากชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้า สนใจมาก มีเดินเข้ามาสอบถามเรื่องมาสมัครเพียงคนเดียวจะบริหารอย่างไร ซึ่งได้อธิบายไปแล้วเป็นที่สนใจมาก หลายรายชอบเป็นการตอบโจทก์ชาวพัทยาให้มีส่วนร่วมในการในการบริหารของ Pattaya Power ที่มีรองนายก 4 ท่าน มาจากการคัดสรรโดย Pattaya Power 2 ท่าน ที่เป็นคนดี เก่ง ประสานกับทุกฝ่ายในพัทยาได้ มีความรู้ความสามารถ อีก 2 ท่าน มาจากผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานราชการ 2 ท่าน

นโยบายมาจากการระดมปัญหาที่เกิดจริงตรงจุด เพื่อกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหา และนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา การเลือกนายกกับ สม.ต้องแยกคนละขั้ว เพื่อตรวจสอบระหว่างกัน สร้างความโปร่งใสเป็นมิติใหม่ของการบริหารและการเปลี่ยนแปลง หากสม.เกเร มีปัญหาสามารถยุบ สม.ได้ แล้วเลือกสม.ใหม่ โดยนายกยังอยู่ ตามระเบียบบริหารราชการ

นิราช : นันทพล I ชลบุรี