โฆษกกองทัพเรือ ร่วมบันทึกเทปรายการ “เที่ยวอย่างไรในยุคโควิด”

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ร่วมบันทึกเทปรายการ “เที่ยวอย่างไรในยุคโควิด” ซึ่งเป็นเทปแรก โดยมี นาวาโทหญิง ดร.พัชรี ศิริมาก หัวหน้าฝ่ายควบคุมติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เป็นพิธีกร ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) วังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเนื้อหาของรายการ กล่าวถึงการวางแผนท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ covid-19 สามารถทำได้หรือไม่ ต้องระมัดระวังในเรื่องใด และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งรายการดังกล่าว ผลิตขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts