04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I วัดพระพุทธบาทน้อย จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทยโบราณ ในเทศกาลวิสาขบูชา

วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย มอบหมายให้ น.ส.อ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ป.อาวุโส) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส โดยมีพระอาจารย์ สระ ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้อย และพระอาจารย์เดชเดชะ วัณณะวัฒทะโน ผช.เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด

พระอาจารย์เดชเดชะ วัณณะวัฒทะโน กล่าวว่า การจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ ทางวัดพระพุทธบาทน้อยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่จากสถานการ์โควิด 19 แพร่ระบาดที่ผ่านมา จึงหยุดการประกอบพิธีมา 2 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น จึงได้จัดให้มีขึ้นอีกครั้ง เพื่อสืบสานประเพณี ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล อีกทั้งเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แสดงออกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชุมชน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม  และจะจัดให้เป็นประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไปอีกด้วย

โดยมี นายดำริห์ กาละวิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 รวม 5 หมู่บ้าน ที่มีนาย ณรงค์ อ้นจันทร์ กำนันตำบลสองคอน ช่วยกำกับดูแล มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี อาทิ นาย ภูตะวัน เทียนกระจ่าง รองประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 นางภัทรวดี สิริเลิศวณิชชา ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน ได้นำจตุปัจจัย น้ำดื่ม อาหารคาว หวาน ร่วมออกโรงทานจัดเลี้ยง และร่วมพิธีในวันนี้ เป็นจำนวนมาก

นาง หลงมา เบญขันธ์ อายุ 60 ปี ชาวบ้านสองคอน กล่าวว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน จะมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน และร่วมกวนข้าวทิพย์กันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ของคนในหมู่บ้านและชุม โดยพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงานจะช่วยกันปรุงและกวนข้าวทิพย์ ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ตำกว่า 7-8 ชม. เลยทีเดียว

ภายหลังจาก ที่ได้อัญเชิญข้าวทิพย์ไปถวายแด่ องค์พระพุทธคันธราช ภายในวิหารย์ที่กำลังก่อสร้าง และถวายแก่ พระภิกษุ สามเณร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำมอบให้แก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาทำบุญที่วัด เพื่อความเป็นศิริมงคล อีกด้วย

นายพงษ์ประยูร สุขกิจพงษ์ อายุ 68 ปี นักปั่นจักรยาน ชมรมเพื่อนปั่นไม่ทิ้งกัน วัดปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ที่ปั่นจักรยานมาร่วมในพิธีด้วย กล่าวว่าได้ทราบข่าวว่าที่วัดมีการกวนข้าวทิพย์ จึงได้ปั่นจักรยาน มาร่วมทำบุญด้วยซึ่งนับว่าได้อานิสงฆ์มากเลยทีเดียว

นอกจาก วัดพระพุทธบาทน้อย ที่ได้จัดพิธีดังกล่าวแล้ว วัดอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี ยังมีการทำกันเป็นประเพณีอีกหลายวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี