ร.ร.สตรีวัดระฆัง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง/โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญจสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

โดยมี นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสราญชล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สำหรับ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เป็นชุดแอปพลิเคชันฟรีของ Google ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสถาบันศึกษาโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีนักเรียนและครูผู้สอนกว่า 120 ล้านคนทั่วโลกใช้ Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพสูง

ตลอดจนการประชุมผู้ปกครอง การสอนพิเศษ และแม้แต่งานสังคมของโรงเรียน ก็ได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ด้วยเช่นเดียวกัน

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts