07/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ศรีสะเกษ I สะงำ…คึกคัก ชาวกัมพูชาข้ามแดนนำสินค้ามาขายในฝั่งไทยขณะที่ไทยก็นำสินค้าข้ามแดนส่งขาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  นายวรชิต เดชบวรลักษณ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ,นายปัญญา นามสง่า หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร , ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทหารหน่วยกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี  ,ทหารพรานที่2601,อาสารักษาดินแดนภูสิงห์ที่19 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด หลังจากที่มีการเปิดด่านให้ประชาชนชาวไทย-กัมพูชา ข้ามแดนไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ

โดยทั้ง 2 ประเทศ ยืดตามกฎระเบียบ MOU เดิมในการเปิดด่าน โดยกำหนด เวลาเปิด 07.00 ถึง 20.00 น. ชาวกัมพูชาที่จะข้ามแดนเข้ามาประเทศไทย คงใช้ passport tและ border pass ภายใต้หลักปฏิบัติ ต้องฉีดวัคซีนครบโดสเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่ถือ passport ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัดซีนครบโดส พร้อมผลตรวจ ATK รับรอง และต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าระยะเวลา 48-72 ชั่วโมง โดยให้ส่วนกลางได้พิจารณาอนุญาตก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย อีกทั้งต้องทำประกันในวงเงิน 10,000.- ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยในการทำประกันเป็นเงิน 500 บาท ในขณะที่ border pass ต้องฉีดวัคซีนครบโดส แต่ไม่ต้องแจ้งเป็นเอกสาร เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ตามMOU

ซึ่งบรรยากาศประชาชนชาวกัมพูชา ได้นำสินค้าของป่าตามฤดูกาล  อาทิ เห็ด  ผัก หอย มะม่วง เข้ามาจำหน่ายในฝั่งไทย โดยส่วนใหญ่ประชาชนชาวกัมพูชาได้ผ่านการรับวัคซีน 4 เข็ม กว่า 97 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชาวไทยที่จะข้ามแดนไปยังกัมพูชานั้นต้องมีใบรับรองผ่านการตรวจโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขของไทย และต้องฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 2 เข็ม เพื่อผ่านเข้าไปยังกัมพูชา

อิสรชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ