03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ศรีสะเกษ I ชาวไทย-ชาวกัมพูชา ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา อาเซียน วัดไพรพัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นางสาวสะรัย มอม ปลัดอำเภออัลลองเวง ,พ.ท.ไล เม็ง นายทหารประสานงานชายแดนกัมพูชาไทย พระครูสี นาน เจ้าคณะอำเภออัลลอง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และประชาชนชาวกัมพูชา 100 คน ได้ข้ามแดนมาร่วมประกอบพิธี เนื่องในวัน วิสาขบูชา (อาเซี่ยน) ณ วัด ไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  โดยมี จ่าเอก สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ , พ.อ.สมเด็จ พวงผกา หัวหน้าประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยร่วมกันประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา ในวัน วิสาขบูชา ได้พร้อมใจใส่บาตร เวียนเทียน ทำความดี ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา (อาเซียน) มีผู้ร่วมพิธีชาวไทยและชาวกัมพูชา ประมาณ 500 คน

บรรยากาศเป็นไปด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เนื่องจากทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาล้วนนับถือพุทธศาสนา นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและงดงามที่ชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน 2 ชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมหลังจากมีการเปิดด่านชายแดนถาวรช่องสะงำให้ประชาชนชาวไทย-และชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาในประเทศไทย ตามขั้นตอนที่รัฐบาลและศบค.มาตรการด้านสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

อิสรชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ