02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ราชบุรี I โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ ประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

นางสาว สมเพชร ศรีชัยโย อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ นำคณะครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์ลูกหาร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเบิกเนตร พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ในทุกศาสตร์แก่ผู้สักการะบูชาประสบความสำเร็จธุรกิจหน้าที่การงานอาชีพด้านเสริมสวยความงาม โดยมี พราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง ซึ่งคนไทยถือว่าในฐานะองค์บรมครูแห่งวิทยาการ 18 ประการให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวลเป็นเทพแห่งปราชญ์ มีความรอบรู้ศิลปะวิทยา ทุกแขนง นอกจากนี้ยังประทานพรแก่ผู้เคารพบูชา โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรม บันเทิงด้านเสริมสวยความงามที่นิยมกราบไหว้ให้เกิดสิริมงคลชีวิตของตนเอง

ทั้งนี้มี อาจารย์ รัตนา รัตนพรสุข เจ้าของร้านเสริมสวยงาม บิวตี้ เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด/ที่ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี