02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

อุทัยธานี I นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ชนะเลิศการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

ณ โรงเรียนบ้านหนองแว่น อำเภอสว่างอารมณ์. จังหวัดอุทัยธานี มีการเชิญนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับหุ่นยนต์บังคับมือ พร้อมทั้งมีการ ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคน

สำหรับโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มี พระราชอุทัยโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและเจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนายสมบุญ ทิพรังศรี เป็นผู้จัดการโรงเรียน และมีนางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ซึ่งโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานี มีผลงานปรากฏทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบโอเน็ตได้ระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้จำนวนมาก  การร่วมกิจกรรมสาธารณะ และการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆ นักเรียนสามารถคว้ารางวัลมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง มาสอบเข้าเรียนเป็นจำนวนมากขณะนี้มีนักเรียนกว่า 2,000 คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดอุทัยธานี