ปทุมธานี I อบต.บึงกาสาม จัดโครงการจิตอาสาฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามริมคลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดย นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมทโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม กล่าวว่าทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลบึงกาสาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีร่วมกัน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามริมคลองชลประทานในเขตพื้นที่พร้อมกับการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Related posts