04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I “เบียร์ ปรเมศวร์” เบอร์ 1 เรารักพัทยา นำลูกทีมลุยเคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงพี่น้องหมู่บ้านมั่นคง พัทยา

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 “กลุ่มเรารักพัทยา” พร้อมทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1  เบอร์ 1-6 นำลูกทีมลุยลงพื้นที่เคาะประตูบ้านแจกแผ่นพับขอคะแนนเสียงพี่น้องชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย นาเกลือ พัทยา พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

นิราช : นันทพล I ชลบุรี