04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ลำปาง I เหล่ากาชาดจังหวัดจับมือ พม. รุดช่วยเหลือชาวบ้านห้วยคิง ไฟไหม้วอดทั้งหลัง

นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง กรรมการเหล่ากาชาด(ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง )พร้อม นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในนามหัวหน้าหน่วยงาน One HOme พม.ลำปางสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการ,สมาชิกเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง  นาย พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภออำเภอแม่เมาะ,นายกกิ่งกาชาด,ที่ทำการปกครองอำเภอ,นายก,ปลัด,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย  รุดเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 บ้านวอดไหม้ทั้งหลังเนื่องจากสาเหตุสายไฟฟ้ามี อายุนานรวม 10 ปีสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเวลาประมาณ 10.35 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ในวันนี้วันที่  17 พฤษภาคม 2565 มีหลายหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือ

ผู้ประสบอัคคีภัย เจ้าของบ้านชื่อนานพงเดช วิทยาสาร  ต.แม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง จากเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างใด  โดยสรุปผลการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้  1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องอุปโภค บริโภคเงินสงเคราะห์ จำนวน 8,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 2.หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ลำปาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งกรณีฉุดเฉินจำนวน 3,000 บาท, 3.มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ลำปาง ได้สนับสนุนงินสงเคราะห์ รายละ 3,000 บาท จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน จำนวน  6,000 บาท 4.กฟผ.เหมืองแม่เมาะมอบถุงยังชีพ 1 ชุด รวมจำนวนเงินในครั้งนี้ 17,000 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)ทั้งนี้หน่วยงาน พม.ลำปางได้แนะนำสวัสการด้านต่างๆ ระเบียบการให้การช่วยเหลือและ ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย