04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

จันทบุรี I แหล่งท่องเที่ยวหนุนคนละครึ่ง เฟส 5 และเราเที่ยวด้วยกัน ยังจำเป็น เร่งกระตุ้นการจับจ่ายฟื้นเศรษฐกิจ

นายประวิช นิยมศิลป์ ผู้จัดการโอเอซิสซีเวิลด์ ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ขานรับนโยบายการเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นสัญญาณบวกของภาคการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี จึงอยากให้รัฐบาล คลอดคนละครึ่งเฟส5-ขยายเราเที่ยวด้วยกัน ประคองเศรษฐกิจไทย เพื่อเพิ่มยอดขายและกำลังซื้อของประชาชนทั่วไปด้วย และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และส่งผ่านกำลังซื้อไปสู่ผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่ม ที่ผ่านรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง สามารถเดินทางได้ อนุญาตให้แต่ละพื้นที่จัดงานได้ แต่ต้องระมัดระวัง

เราจึงได้เห็นภาพการเดินทางของผู้คนทั้งกลับต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยว แม้ว่าในช่วงนี้ราคาน้ำมันจะปรับสูงขึ้น ค่าครองชีพ ราคาสินค้าต่างๆ ปรับเพิ่มขึ้น แต่ผู้คนก็เลือกที่จะเดินทาง ที่ผ่านโอเอซิสซีเวิลด์ เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก เพราะโอเอซิสซีเวิลด์ เป็นจุดหมายหนึ่ง หากนักท่องเที่ยวมาจังหวัดจันทบุรี ชมการแสดงโลมา ที่นี่มีน้องโลมา 2 สายพันธุ์ไทย คือโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี และนอกจากการแสดงโชว์โลมาสุดน่ารักแล้วนั้น ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาด้วย

อาทิตย์ I จันทบุรี