02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I นายอำเภออรัญประเทศ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยออกรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา สาขาหน่วยบริการโลหิตโรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยนางอำภา บรรณสาร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอ ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมมอบของรางวัล ของที่ระลึก ให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตทุกราย ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว